logo
Telefon: 791 173 103
email: akademia.sztuk.walki@gmail.com
  • 8
  • baner-www-ASW
  • boks_slajder2
  • 4
  • karate_slajder
  • slider_mt

Aikido jest sztuką walki stworzoną przez Morihei Ueshiba na przełomie XIX i XX w. Celem ćwiczenia Aikido jest nie tylko udoskonalanie swoich umiejętności technicznych i sprawności ruchowej ale także poprawa i kształtowanie charakteru tak, by żyć zgodnie z naturą. Aikido charakteryzuje się płynnością ruchu i szerokim spektrum poruszania się. Ruchy Aikido są miękkie i łagodne. Umożliwia to pełną kontrolę przeciwnika, co w połączeniu z odrobiną siły pozwoli skutecznie go pokonać.

Techniki Aikido składają się głównie z rzutów, dźwigni na stawy, uników i padów. Oprócz walki wręcz Aikido zawiera elementy walki bronią: jo - kij, bokken - miecz, tanto - sztylet. Jak żadna inna sztuka walki, Aikido kładzie nacisk na moralny i psychologiczny wymiar działań oraz na odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka w całym procesie treningu i walki.

Aikido jest atrakcyjną sztuką walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na wiek. Oferuje nie tylko rozwój duchowy, ale także poprawę sprawności fizycznej, motorycznej i osiągnięcia satysfakcji z dobrze przebytego treningu.

Historia Aidiko

Aikido to BUDO. "Bu" - wojownik, "Do" - droga. Pod koniec wieku XIX, w Japonii samuraje tracą swoją pozycję społeczną. Prowadzi to do rozwoju nowych form budo o charakterze edukacyjnym, które rozpowszechniają się poza Japonię i uprawiane są obecnie na całym świecie. Najbardziej znanymi są: Judo - upowszechnione przez Jigoro Kano; oraz Karate - rozpropagowane przez Gishina Funakoshiego.

Korzenie Aikido sięgają XI w. Wtedy to wielki książę Yoshimitsu Minamoto stworzył Aiki-bujutsu Daito-ryu (aiki-jutsu). Styl ten został powierzony rodowi Takeda, który rozwinął także własny styl Takeda-ryu. Właśnie te dwa style miały ogromny wpływ na kształt Aikido.Chodzi tu głównie o wpływ mistrza Sokaku Takedy (1870-1943), którego największym uczniem stał się Morihei Ueshiba (1883-1969). Wśród wielu adeptów i mistrzów Ueshiba wyróżniał się własnymi założeniami, rozwiązaniami i kocepcjami nowych stylów.

Morihei Ueshiba (noszący tytuł O'Sensei czyli "Wielki Nauczyciel") opracował Aikido opierając się na swoich doświadczeniach z Daito-ryu aikijutsu oraz walki za pomocą włóczni yari i krótkiego kija jo. Jednak prawdopodobnie największy wpływ na formę Aikido miała sztuka walki japońskim mieczem katana. Morihei Ueshiba rozwijał swoją sztukę walki przez większą część życia. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku nauczał jej pod nazwą Aiki-bujutsu, a następnie od 1922 roku Aiki-Budo Ueshiba-ryu. W 1945 po raz pierwszy użył na jej określenie nazwy Aikido.

W 1940 została zawiązana Fundacja Aikikai, której pierwszym przewodniczącym został syn Morihei Ueshiby - Kisshomaru Ueshiba. Fundacja ta do dziś jest najważniejszą organizacją w świecie Aikido. Jednym z jej podstawowych zadań jest propagowanie Aikido na świecie.