Seniorzy

 

DLA SENIORÓW I CHORYCH NA CUKRZYCĘ

Akademia Zdrowia prowadzi specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne dla osób chorych na cukrzycę i osób z zaburzeniami metabolicznymi. W ramach tego programu prowadzone są zajęcia kinezyterapii, czyli leczenia cukrzycy poprzez zwiększoną aktywność ruchową. Jest to uzupełnienie leczenia podstawowego (diety i farmakoterapii) szczególnie istotne w zapobieganiu powikłaniom cukrzycowym.

Program pt. „Aktywność ruchowa w profilaktyce cukrzycy i zaburzeniach metabolicznych” jest finansowany ze środków Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia.

Cukrzyca m.in. ze względu na ilość osób chorujących jest uznana za chorobę społeczną. Proponowane nieodpłatne zajęcia prowadzone we Wrocławiu, stanowią wyjątek w skali kraju. Chwała Wydziałowi Zdrowia!

Głównymi adresatami tych zajęć są osoby starsze (panie i panowie). Oprócz diabetyków zapraszamy osoby, u których występują objawy zaburzeń metabolizmu takie jak: zaburzenia gospodarki lipidowej, nadwaga, otyłość oraz nadciśnienie.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

TERMINY ZAJĘĆ:
· poniedziałek godz. 14.00-16.00
· środa godz. 14.00-16.00
· piątek 11.00-13.00

Zajęcia prowadzi dr Waldemar Michalczak – tel. 600 385 331

Sprawdź nasz grafik. Zobacz, kiedy ćwiczymy.